LEVERANSVILLKOR

1. Köp
Du måste vara 18 år för att beställa från Sexlix.

2. Leveranstid
Normal leveranstid är 5-10 arbetsdagar efter det att beställning mottagits.

3. Fraktkostnad
Inom Sverige betalar endast frakt upp tom 999 SEK, sedan ingår det kostnadsfritt.


Leverans utanför Sverige se punkt 7.

4. Betalning
Alla priser på Sexlix är inklusive moms. Avgift för frakt tillkommer enligt ovan.
Inga övriga skatter eller avgifter tillkommer.

Du kan betala med ditt kort eller via Paypal

Betalkort Vi accepterar VISA och MasterCard och vi använder oss av Nordens ledande betaltjänstleverantör DIBS AB de samarbetar med vår bank och Teller som är det bolag som auktoriserar och löser in våra kontokortsköp. DIBS AB lagrar all kontokortsinformation i krypterad form och vi har därför aldrig tillgång till ditt kontokortsnummer, all handel sker inom ramen för DIBS säkra system och alla transaktioner bygger på bankernas 3D-secure teknik. Dibs följer Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) som syftar till att optimera säkerheten kring användningen av kredit- och bankkort.

Säkerhet vid betalningar hos Sexlix.

Vi är angelägna om att alla de betalningsalternativ vi erbjuder är säkra.
Vi använder en säker kryptering (SSL-certifikat) från Go Daddy och all datatrafik skickas krypterad på hela lastbryggan.se. Du kan se hela certifikatet genom att klicka på det gröna hänglåset i toppen av webläsaren.

Direkt efter köp skickas en orderbekräftelse till den angivna e-postadressen.

5. Ångerrätt / Byte
Beställare har rätt att frånträda en beställning genom att till 
Sexlix lämna eller sända ett meddelande om detta inom 14 dagar från den dag varan mottagits och vi har mottaget ångermeddelandet. Konsumenten skall inom 14 dagar efter ångermeddelandet återsända varorna till 
Sexlix. Vi återbetalar beloppet inom en vecka efter mottagen och kontrollerad retur. Denna rätt att frånträda avtalet gäller inte om varan på grund av sin beskaffenhet inte tillåter ett återlämnande. (T.ex. DVD med bruten plast och underkläder med bruten förpackning.) Enligt Distansavtalslagen gäller inte ångerrätt för avtal som avser en vara som med bruten försegling/förpackning inte lämpligen kan återlämnas på grund av hälso- eller hygienskäl och förseglingen/förpackningen har brutits av konsumenten.

Vid ångerrätt/byte så betalar kunden för frakten till oss. Vid ångerrätt återbetalas ordervärdet senast inom 30 dagar efter mottagen retur. Vid byte till ny produkt skickar
Sexlix den nya produkten fraktfritt inom 14 dagar.

Fyll alltid i en returansökan för en snabb och korrekt hantering av din retur. Har du inte ditt order eller kundnummer till hands kan du kontakta oss på telefon 0511-189 00 alla vardagar mellan 9-13 så hjälper vi dig att ta fram dessa uppgifter. Du kan naturligtvis även mejla oss dina frågor till info@s
exlix.se

Sexlix kommer ej lösa ut paket mot postförskott. Vid outlöst order debiteras en avgift från 195.- Se vidare under punkt 12. Ångerblankett hos Konsumentverket kan laddas ner via länken.

Är ordern betald med kort återförs beloppet till kortet, betalningar gjorda med Swish återbetalas till bankkonto och ordrar gjorda mot postförskott återbetalas till bankkonto. Hela ordervärdet inklusive moms och ev. avgifter återbetalas.

6. Reklamation / Garanti
Sexlix garanterar att varje försändelse okulärbesiktigas innan den skickas till Er. Skulle varan ändå vara trasig alternativt felexpedierad när den anländer så åtar sig
 Sexlix givetvis att kostnadsfritt åtgärda felet. Beställare får inte åberopa att varan är felaktig, om han inte lämnar Sexlix meddelande om felet inom skälig tid efter det att han märkt eller borde ha märkt felet.

Vid en reklamation återbetalas varuvärdet senast inom 30 dagar efter mottagen retur.
Vi ersätter dig för de eventuella fraktkostnader du har vid en reklamation.

Vid byte till ny produkt skickar Sexlix den nya produkten fraktfritt inom 14 dagar.

Garanti Vi lämnar ett års garanti på alla leksaker och DVD. En produkt med fel som inte uppkommit p.g.a. felaktig eller ovarsam hantering har du rätt att reklamera och kostnadsfritt få en ny produkt. Det är viktigt att du har emballage/förpackningen kvar vid eventuell reklamation. Vi har ingen garanti för att ätbara produkter och stimulerande geler och cremer fungerar på alla personer. Detta är högst individuellt och är du osäker på någon produkt du vill prova så beställ gärna en mindre förpackning vid första köpet. Konsumenten har rätt att reklamera en vara i tre år. Felet ska anmälas snarast eller så snart felet borde ha upptäckts. Att anmäla fel i varan inom två (2) månader anses alltid inom skälig tid.

Innan du reklamerar en leksak kontrollera att.
- Batterilocket sitter som det skall. (Se även till att det är ordentligt åtdraget)
- Alla Batterier sitter åt rätt håll. (Ofta ett upp och ett ner)
- Rätt sorts batteri används. (Det står på förpackningen vilken storlek det skall vara)
- Prova alltid med nya Batterier. (Rabbitstavar kräver fräscha Batterier för att fungera)

Transportskada Skulle paketet vara skadat vid ankomsten så kontaktar du oss så att vi kan ta du upp detta med utlämningsstället/transportören och reklamera försändelsen, varefter vi skickar en ny.

7. Leverans till adress utanför Sverige
Vid leverans till mottagare utanför Sverige gäller följande: Endast beställning mot betalning med bank/kreditkort accepteras. Observera att gränsen för tullfri införsel till Norge är 200 kronor. Sexlix tar inte ansvar för eller bekostar eventuell förtullning om beställningens värde överstiger gränsvärden för detta. Vi skickar alla utländska försändelser som rekommenderat brev och ditt sändningsnummer finns hittar i kundloginet efter utleverans.
Fraktkostnaden är detsamma som inom sverige plus eventuella extraavgifter från tull.


8. Beställningar i andras namn
Det är inte tillåtet att beställa varor i annans namn utan dennes vetskap och acceptans.
Denna typ av beställningar polisanmäles av Sexlix.
Tänk också på att IP-nummer loggas vid alla beställningar.

9. Avsändare på Ditt paket
Din beställning skickas med diskret avsändare
Som innehåll anges endast ordernummer.

10. Åldersgräns
Beställare hos Sexlix måste vara minst 18 år fyllda vid beställningstillfället.

11. Avbeställning
Din order kan avbeställas så länge den inte har skickats. kontakta oss och kolla! Känner Du att Du ångrar Dig efter det att vi har skickat Din order så är det bättre att Du löser ut den och returnerar den till oss. Då slipper Du kravet på 195.- för ej utlöst paket.
Vid försenad leverans mer än 30 dagar från beställningstillfället har du rätt att häva köpet.

12. Outlöst försändelse
Försändelse som outlöst går i retur till Sexlix innebär att beställaren debiteras från 195 kronor.
Debiteringen sker för att täcka Sexlixs kostnader för hanteringen av dessa försändelser. Fakturering av detta krav kommer att ske i samarbete med Klarna AB.
Överstiger orderns totalvärde 3.000kr så faktureras10% av ordervärdet vid outlöst försändelse.
Din försändelse ligger hos Postens ombud i 14 dagar efter ankomstdagen.

13. Eventuell tvist
Vi kommer att följa Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer i en eventuell tvist.
Eventuell tvist ska lösas av antingen Allmänna reklamationsnämnden (ARN) i Sverige eller European Commission Online Dispute Resolution (EU ODR).
ARN: http://www.arn.se/
Allmänna Reklamationsnämnden, www.arn.se
Box 174
101 23 Stockholm
ARN på andra språk: http://www.arn.se/other-languages/ 
EU ODR: https://ec.europa.eu/odr

14. Skydd av personuppgifter
I samband med din registrering och beställning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja och tillhandahålla den service som du förväntar dig av oss. Enligt GDPR har du rätt att få den information som vi har registrerat på dig och om du anser den vara felaktig eller irrelevant kan du begära rättelse eller borttagning ur vårt kundregister. Kontakta i så fall vår kundservice. Vi försäkrar även att vi inte kommer att sälja eller överlåta några personuppgifter.

Läs mer om hur vi hanterar dina personliga uppgifter i vår integritetspolicy.